Menu
Obec Mostkovice
ObecMostkovice

Usnesení z 18.prosince 2006

Usnesení z 1.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mostkovice

konaného

dne 18. prosince 2006

1) Zahájení ,schválení programu

Schváleno usnesení č. 11/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

Program svého 1.veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.prosince 2006

2) Schválení zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mostkovice

Schváleno usnesení č.12/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Schvaluje

Zápis ze svého ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mostkovice

3) Ověřovatelé zápisu a zapisovatel/ka

Schváleno usnesení č.13/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

pana Martina Dostála a pana Jindřicha Volného ověřovateli zápisu a slečnu

Všetičkovou zapisovatelkou 1.veřejného zasedání zastupitelstva obce

Mostkovice konaného dne 18. prosince 2006.

4) Pravidla rozpočtového provizoria

Schváleno usnesení č.14/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

pravidla rozpočtového provizoria pro první čtvrtletí roku 2007 – leden až

březen. /příloha č.4/

5) Rozpočtová opatření

Schváleno usnesení č.15/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Schvaluje

Rozpočtové opatření s pořadovým číslem X/2006 / příloha č.5/

6) Jednací řád zastupitelstva obce Mostkovice

Schváleno usnesení č.16/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Odkládá

Projednávání jednacího řádu zastupitelstva obce na březnové veřejné

zasedání.

7) Kontrolní výbor zastupitelstva obce

Schváleno usnesení č.17/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Volí

Členem kontrolního výboru zastupitelstva obce pana Kremlu a pana

Ošlejška.

8) Finanční výbor zastupitelstva obce

Schváleno usnesení č.18/2006

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

Volí

Členem finančního výboru pana Jindřicha Volného a paní Zdeňku

Vetešníkovou

9) Plán činnosti finančního a kontrolního výboru

Schváleno usnesení č.19/2006

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

Ukládá

Vypracování plánu činnosti kontrolnímu i finančnímu výboru zastupitelstva

obce a jejich předložení na příštím zasedání zastupitelstva obce.

10) Jmenování zástupců pro svazek obcí Vodovodu Pomoraví

Schváleno usnesení č.20/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Jmenuje

Jako zástupce pro svazek obcí Vodovodu Pomoraví pana Jana Dočkala a pana

Jana Kresu.

11) Delegování pravomoci starostovi obce Mostkovice

Schváleno usnesení č.21/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Deleguje

Starostovi obce Mostkovice pravomoc schvalovat rozpočtová opatření obce.

Rozsah oprávnění rozpočtových opatření se omezuje limitem do 2 mil. Kč,

mimo účelové dotace, kde se limit omezuje do 4 mil. Kč. Navržená rozpočtová

opatření budou předkládána k projednání na nejbližší veřejná zasedání

zastupitelstva obce.

12) Prodej pozemku obce Mostkovice

Schváleno usnesení č.22/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Zamítá

Prodej části pozemku p.č. 268/1 k.ú. Mostkovice, ostatní plocha, o výměře cca

78 m2. Zapsáno na LV č. 1 pro obec Mostkovice. /příloha č.6/

13) Stanovení termínu inventarizace

Schváleno usnesení č.23/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Nařizuje a stanoví

Provedení řádné inventarizace majetku obce Mostkovice k 31.12.2006

v termínu do 15.ledna 2007.

14) Nařízení veřejnosprávní kontroly u příjemců podpory a u Základní a

Mateřské školy Mostklovice

Schváleno usnesení č.24/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

nařizuje

provedení veřejnosprávní kontroly u příjemců podpory a u Základní a

Mateřské školy Mostklovice.

15)Termíny řádných veřejných zasedání zastupitelstva obce Mostkovice

Schváleno usnesení č.25/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Stanov

Termíny svých řádných veřejných zasedání pro rok 2007 takto: 26.března

2007, 25.června 2007, 24.září 2007, 17.prosince 2007.

16) Stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena

zastupitelstva

Schváleno usnesení č.26/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Schvaluje

Výši odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce

Mostkovice a to s platností od 1. prosince 2006.

17) Rozpočet Mikroregionu Plumlovsko a rozpočtový výhled Mikroregionu

Plumlovsko

Schváleno usnesení č.27/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Schvaluje

Rozpočet Mikroregionu Plumlovsko / příloha č.7 / a rozpočtový výhled

Mikroregionu Plumlovsko / příloha č. 8 /

18) Pojmenování nové ulice

Schváleno usnesení č.28/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Schvaluje

Pojmenování nově vzniklé ulice na p.č. 1355, k.ú. Mostkovice názvem

„Jabloňová“.

19) Vypořádání majetkoprávních poměrů k pozemkům v obci ve vztahu

k občanům, Povodí Moravy a ostatních vlastníků

Schváleno usnesení č.29/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Neschvaluje

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Mostkovice se rozhodlo pověřit pana

Korhoně a paní Zichovou aby prověřili podle katastrální mapy nesoulady

v užívání pozemků, navrhnou opatření a tyto opatření zrealizují do konce

roku 2007 Stichovice a do konce roku 2008 Mostkovice. Při každém veřejném

zasedání podají podrobnou zprávu postupu prací.

20)Prošetření neoprávněného vykácení 11 ti ořechů 40 let starých

Schváleno usnesení č.30/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Neschvaluje

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje paní Zdeňku

Vetešníkovou aby vyhodnotila postup pokácení 11 ořešáků v ulic Podskalí

s tím zjistí celospolečenskou škodu a navrhne a projedná s viníky náhradní

ozelenění. Toto provede do konce měsíce ledna 2007 a podá podrobnou

zprávu na nejbližším veřejném zasedání.

21) Kontrola provozu mechanizačních prostředků

Schváleno usnesení č.31/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Neschvaluje

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Mostkovice pověřuje předsedkyni

kontrolního výboru, aby provedla důslednou prověrku řízení provozu všech

mechanizačních prostředků a navrhla opatření, aby nemohlo docházet

k jejich neoprávněnému užívání. Prověrku ukončí do konce ledna 2007 a

podá písemnou zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

22) Komplexní pozemkové úpravy

Schváleno usnesení č.32/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Pověřuje

Komisi pro životní prostředí a komisi pro revitalizaci Hlučely vypracováním

důvodové zprávy pro provedení komplexních pozemkových úprav a dále

pověřuje starostu obce aby na základě této důvodové zprávy podal žádost na

Pozemkový úřad o zpracování a realizaci komplexních pozemkových úprav.

23) Připojení občanů na kanalizaci v obci Mostkovice

Schváleno usnesení č.33/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Neschvaluje

Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce Mostkovice pověřuje místostarosty

obce paní Zichovou a pana Korhoně, aby osobně navštívili všechny občany,

kteří dosud nejsou připojeni ke kanalizaci a projednali s nimi možnost

připojení. Zároveň zpracují zápis, ve kterém bude zaznamenán průběh a

výsledek jednání. V případě neúspěšného jednání navrhnou kontrolní opatření.

Tato jednání provedou do konce 1.pololetí roku 2007. Na každém veřejném

zasedání podají písemnou zprávu o průběhu jednání.

Starosta obce Mostkovice Místostarosta obce

Jan Dočkal Mgr. Miloš Korhoň

27.12.2006

vyhotovila: Všetičková,DiS.

Zodpovídá: Správce Webu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2
1
3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Předpověď počasí

dnes, neděle 4. 12. 2022
zataženo 8 °C 4 °C
pondělí 5. 12. slabý déšť 5/3 °C
úterý 6. 12. zataženo 6/5 °C

Svátek

Svátek má Barbora

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

  • ​​ První pís. zmínka 1131
  • ​​ Počet obyvatel 1 595
  • ​​ Nadm. v. 253 m n. m.
  • ​​ Katastr. výměra 834 ha