Menu
Obec Mostkovice
ObecMostkovice

Usnesení z 21. VZ ZO

Usnesení z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce

konaného

v Mostkovicích dne 13. února 2006

1) Zahájení , schválení programu, ověřovatelů zápisu

Schváleno usnesení č.170/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

Program svého 21.zasedání, konaného dne 13.2.2006, a ověřovateli zápisu pana Jiřího Kučeru a pana Pavla Ošlejška

Schváleno usnesení č.171/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

bere na vědomí

rozpočtová opatření č.X/2005 a XI/2005, schválená starostou obce na základě delegované pravomoci Zastupitelstvem obce Mostkovice ze dne 10.5.2004.

Schváleno všemi hlasy přítomných./příloha č.4/

2) Prodej pozemků obce Mostkovice

Schváleno usnesení č.172/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

záměry obce Mostkovice odprodat pozemky pr.č. 367 o výměře 261 m2, k.ú.

Stichovice zapsaný na LV č.1 a pozemek pr.č. 1178 o výměře 58 m2, k.ú.

Stichovice, zapsané na LV č. 1 pro obec Mostkovice u Katastrálního úřadu

Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov.

Záměry viz /příloha č.5, příloha č.6/ Schváleno všemi hlasy přítomných.

3) Nájemní smlouva o nájmu půdy

Schváleno usnesení č.173/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

předložené nové znění nájemní smlouvy mezi obcí Mostkovice a ZD Moravan Domamyslice. Důvodem úpravy znění smlouvy o nájmu půdy byla právní novelizace zdanění nemovitostí. Novelizací smlouvy se ruší znění smlouvy původní. /příloha č. 7/

4) Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené starosty obce Mostkovice

Schváleno usnesení č.174/2006

Zastupitelstvo po projednání

schvaluje

na základě ust. §79, odst.5, zák.č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

a žádosti podané dne 8.2.2006 proplacení nevyčerpané dovolené za rok

2004 starosty obce Mostkovice. /příloha č. 8/. Schváleno všemi hlasy

přítomných.

5) Smlouva o výpůjčce mezi obcí Mostkovice a Olomouckým krajem

Schváleno usnesení č.175/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

smlouvu o výpůjčce dle ust.§659 a násl. zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, uzavřenou mezi obcí Mostkovice a Olomouckým krajem. Jedná se o výpůjčku počítačové sestavy v rámci projektu „ Internetizace knihoven Olomouckého kraje“ Výčet zapůjčených komponet viz /příloha č. 9/. Schváleno všemi hlasy přítomných.

6) Stanovy svazku obcí Vodovod Pomoraví

Schváleno usnesení č.176/2006

Zastupitelstvo obce Mostkovice projednalo změny a doplnění stanov svazku

obcí Vodovod Pomoraví přijaté rozhodnutím valné hromady svazku dne

29.11.2005, včetně úplného znění stanov – nazvaného jako „9.platné znění“,

ze dne 29.11.2005, které tímto

schvaluje

Zastupitelstvo je usnášení schopné. Z celkem přítomných 9 zastupitelů

pro hlasovalo 9

proti hlasovalo –

zdrželo se hlasování –

7) Stanovy svazku obcí Vodovod Pomoraví

Schváleno usnesení č.177/2006

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

schvaluje

Návrh změny plánu financování na dokončení investiční výstavby na PV části

Vodovodu Pomoraví podle předloženého tabulkového limitního návrhu

rozdělení vl. zdrojů PV části k 8.2.2006, s upřesňujícím komentářem:

„Financování přívodních řadů a objektů bude realizováno podle počtu

přihlášených obyvatel příslušných obcí. Financování rozvodných vodovodních

sítí bude podle poměrných délek příslušných sítí v obcích.“

Zastupitelstvo je usnášení schopné. Z celkem přítomných 9 zastupitelů

pro hlasovalo 9

proti hlasovalo –

zdrželo se hlasování –

/příloha č.10/

8) Pronajaté nemovitosti v rekreační oblasti obce Mostkovice

Schváleno usnesení č.178/2006

Zastupitelstvo po projednání

schvaluje

na základě žádostí provozovatelů pláží I. a II. Plumlovské Přehrady o snížení

pronájmu za rok 2005 o 50%, po zvážení skutečností, s ohledem na celkově

nízkou návštěvnost celé rekreační oblasti pro špatnou kvalitu vody v přehradě,

rozhodlo žádostem vyhovět a souhlasí se snížením pronájmu za rok 2005 na

50% z celkové částky.

9) Nabídka Lesů ČR o odkoupení majetku obce

Schváleno usnesení č.179/2006

Zastupitelstvo po projednání

bere na vědomí

skutečnost, že Lesy ČR nemají v současnosti zájem o odkopení lesních

pozemků pronajatých SLD Niva. Odstoupeno od hlasování o prodeji a

konstatováno, že obec i nadále trvá na prodeji podílů obce. Schváleno všemi

hlasy přítomných.

10) Vybudování kolumbária na místním hřbitově

Schváleno usnesení č.180/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

návrh starosty obce na vybudování kolumbária na místním hřbitově.

Schváleno všemi hlasy přítomných.

Jan Dočkal Ludvík Benýšek

starosta místostarosta

Vyhotovil:

Dne 16. února 2006
Zodpovídá: Správce Webu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2
1
3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Předpověď počasí

dnes, neděle 4. 12. 2022
zataženo 8 °C 4 °C
pondělí 5. 12. slabý déšť 5/3 °C
úterý 6. 12. zataženo 6/5 °C

Svátek

Svátek má Barbora

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

  • ​​ První pís. zmínka 1131
  • ​​ Počet obyvatel 1 595
  • ​​ Nadm. v. 253 m n. m.
  • ​​ Katastr. výměra 834 ha