Menu
Obec Mostkovice
ObecMostkovice

Usnesení z 23. VZ ZO

Usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce

konaného

v Mostkovicích dne 19. června 2006

1) Zahájení , schválení programu

Schváleno usnesení č. 189/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

Program svého 23.zasedání, konaného dne 19.6.2006

Schváleno usnesení č.190/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

pana Martina Dostála a paní Zdenu Vetešníkovou ověřovateli zápisu z 23. veřejného zasedání konaného dne 19.6.2006.

2) Závěrečný účet obce Mostkovice

Schváleno usnesení č.191/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

bere na vědomí

Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Mostkovice za rok 2005, kontrola provedena 23.2.2006, s výrokem kontrolního orgánu Olomouckého kraje, kdy nebyly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření obce Mostkovice za rok 2005.

Schváleno usnesení č.192/2006

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

schvaluje

plnění příjmů a výdajů za rok 2005

Schváleno usnesení č.193/2006

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

schvaluje

vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům

a rozpočtu KÚ Olomouc pro rok 2005

Schváleno usnesení č.194/2006

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

schvaluje

hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnost ATC za rok 2005.

Schváleno usnesení č.195/2006

Zastupitelstvo obce Mostkovice projednání

schvaluje

hospodaření své příspěvkové organizace Základní a mateřská škola

Mostkovice, které skončilo výsledkem hospodaření + 19 tis. Kč,

kdy přebytek hospodaření byl na základě nařízení přerozdělen do fondu

rezerv pro rok 2006.

Schváleno usnesení č.196/2006

Zastupitelstvo obce Mostkovice projednání Závěrečného účtu Mostkovice

a Zprávy o přezkoumání hospodaření obce Mostkovice za rok 2005

uzavírá vyjádřením

souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Nebyla přijata žádná

opatření k nápravě nedostatků. Schváleno všemi hlasy přítomných.

3) Odprodej obecních pozemků

Schváleno usnesení č.197/2006

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

Schvaluje

prodej pozemku p.č. 141, o výměře 145 m2 , k.ú. Mostkovice , ostatní plocha,

k.ú. Mostkovice, pozemek je zapsán na LV č.1 pro obec Mostkovice

u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje , územní pracoviště Prostějov. Schváleno všemi hlasy přítomných. /příloha č.5/

4) Obecně závazná vyhláška obce Mostkovice O místním poplatku za

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a

odstraňování komunálních odpadů

Schváleno usnesení č.198/2006

Zastupitelstvo po projednání

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku obce Mostkovice č.1/2006, o místním poplatku

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a

odstraňování komunálních odpadů, kterou se dále zrušují : Obecně

závazná vyhláška č.4/2003 kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce

Mostkovice č.3/2003 o zajištění veřejného pořádku.

Obecně závazná vyhláška č.2/2003 o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č.3/2004 kterou se mění obecně závazná vyhláška

obce Mostkovice č.2/2003 o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

Schváleno všemi hlasy přítomných./příloha č.6/

5) Změna zařazení a využití parcel

Schváleno usnesení č.199/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

souhlasí

se změnou využití pozemku p.č. 1903, k.ú. Stichovice , zapsané na L.V.č 964,

pro další využití pozemků pro výstavbu objektů trvalého rodinného bydlení.

Celá lokalita je zvažována k zahrnutí do územního plánu jako území určené pro

trvalou výstavbu RD. Schváleno všemi hlasy přítomných./příloha č.7/

6) Seznam náhradníků pro přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou

V Mostkovicích

Schváleno usnesení č.200/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Schvaluje

seznam náhradníků, dle předloženého návrhu odborné komise Domovní správy

Prostějov, s.r.o. /viz. příloha č.8/, pro přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou

v Mostkovicích . Při výběru přidělení bytů si Zastupitelstvo obce Mostkovice

vyhrazuje právo přednostního přidělení bytů občanům Mostkovic, ostatní

přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou zastupitelstvo obce ponechává

plně na zvážení Domovní správy Prostějov, s.r.o. Schváleno všemi hlasy

přítomných.

7) Žádost o povolení výjimky pro Mateřskou školu Mostkovice

Schváleno usnesení č.201/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

žádost o povolení výjimky, pro vyšší počet žáků ve třídě MŠ dle § 2 odst.2 vyhlášky č.14/2005 Sb, o předškolním vzdělávání, pro školní rok 2006 / 2007. Schváleno všemi hlasy přítomných ./Příloha č.9/

8) Rozpočtová opatření I/2006, II/2006, III/2006

Schváleno usnesení č.202 /2006

Zastupitelstvo obce po projednání

bere na vědomí

rozpočtová opatření schválená starostou obce Mostkovice panem Janem

Dočkalem na základě delegované pravomoci. Schváleno všemi hlasy

přítomných. / Příloha č.10/

9) Vodovod Pomoraví, svazek obcí

Schváleno usnesení č.203/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Schvaluje

odsouhlasení 9. znění stanov svazku obcí Vodovodu Pomoraví z 29. listopadu

2005, /viz. příloha č.11 /. Schváleno všemi hlasy přítomných

Schváleno usnesení č.204/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Schvaluje

odsouhlasení změny způsobu financování na prostějovské části VP dle

návrhu z 8. února 2006. Schváleno všemi hlasy přítomných

Schváleno usnesení č.205/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

Schvaluje

návrh změn pro 10. znění stanov, doplnění článku 3.3d a 11.6 podle bodu 6

zprávy představenstva pro 15.VH. Schváleno všemi hlasy

přítomných.

10) Neinvestiční příspěvek na věcné vybavení jednotky SDH

Schváleno usnesení č.206/2006

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

Schvaluje

Přijetí neinvestičního příspěvku ve výši 19.900,- Kč, z rozpočtu Olomouckého kraje na věcné vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů. Schváleno všemi hlasy přítomných.

Schváleno usnesení č.207/2006

Zastupitelstvo obce Mostkovice po projednání

Schvaluje

Smlouvu o poskytnutí příspěvku ( neinvestičního příspěvku na věcné vybavení jednotky SDH ) uzavřenou dle ust.§ 269 odst.2 zák.č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. /příloha č.12/

11) Stanovení počtu zastupitelů pro další volební období

Schváleno usnesení č.208/2006

Zastupitelstvo obce po projednání

schvaluje

stanovení počtu členů zastupitelstva pro další volební období na 11 členů zastupitelstva. Schváleno všemi hlasy přítomných ./Příloha č. 13 /

Jan Dočkal Ludvík Benýšek

starosta místostarosta

Vyhotovil:

Dne 21.června 2006
Zodpovídá: Správce Webu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2
1
3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Předpověď počasí

dnes, neděle 4. 12. 2022
zataženo 8 °C 4 °C
pondělí 5. 12. slabý déšť 5/3 °C
úterý 6. 12. zataženo 6/5 °C

Svátek

Svátek má Barbora

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

  • ​​ První pís. zmínka 1131
  • ​​ Počet obyvatel 1 595
  • ​​ Nadm. v. 253 m n. m.
  • ​​ Katastr. výměra 834 ha